RFQ

牛源及纸箱包装牛油油 引用现在

  • Trinh Thu Trang
  • 越南 越南
  • 04 Sep, 2023


亲爱的先生,我们是从NCC IMEX Co,越南,制造商的化学品。我们想更新的inediable牛油价格。连接方便,要帮助报价viaour / thi.thi91希望听到你的消息。谢谢您.---------------------------- Nguyen Cam Thi(女士)销售主任出口部M + 84 98 5506025(Kakao / Viber /线/直接)Skype:thi.thi91e:NCC恩美思克。ltdoffice:f1306,该bldg562 Nguyen Van铜圣龙边区,HanoiT:84 24 3733 84 24 3555 3636 8686f:+

  • 動物提取物
相关团购优惠

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!