RFQ

B100生物柴油和取暖油的应用级 引用现在

  • Trinh Thu Trang
  • 越南 越南
  • 04 Nov, 2022


亲爱的先生,我们是从NCC IMEX合作,越南。我们想更新的生物dieselfor连接方便价格报价,要帮助viaour / thi.thi91希望听到你的消息。谢谢您.---------------------------- Nguyen Cam Thi(女士)销售主管出口部M + 84 98 5506025(Kakao / Viber /线/直接)Skype:thi.thi91e:NCC公司有限ltdoffice:f1306,该bldg562 Nguyen Van铜圣龙边区,HanoiT:84 24 3733 8686 84 24 3555 3636 F:+

  • 生物柴油
相关团购优惠

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!