RFQ

24v 100w Peltier热电冷却器与电信机箱散热 引用现在

  • Yasar Dural
  • 荷蘭 荷蘭
  • 04 Sep, 2023


Peltier热电冷却器:空气Peltier冷却系统seriespeltier 1冷却系统:冷却系统:aa-150-24peltier aa-200-24peltier 2冷却系统:冷却系统:3 aa-100-24peltier 4 aa-70-24peltier 5冷却系统:冷却系统:aa-40-12peltier aa-40-24peltier 6冷却系统7:aa-24-12

  • 工業空調
相关团购优惠

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!