RFQ

10“越野单摆电动踢腿踏板车” 引用现在

  • 羅馬尼亞 羅馬尼亞
  • 2018-10-16


尊敬的先生/女士,

你好,

我叫Cristian Coca,来自布加勒斯特罗马尼亚。

我有兴趣在这里开始经营电动踏板车,电动自行车,以及与这些有关的不同项目。

如果你有兴趣合作,请通知我好吗?

产品目录

单电机双电机电池充电器模块

1 500 W 48伏/ 13 AH 1X2A 6

2 800 W 48 V/17,6 AH 1X2A 4

3 1000 W 48伏/ 21 AH 1X2A 3

4 500 W X2 48 V/21 AH 1X4A 3

5 700 W X2 48 V/21 AH 1X4A 2

6 1000 W X2 52V/26 AH 1X4A 2

最好的问候,

克里斯蒂安

  • 农业
相关团购优惠

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!